Category Hunedoara

Bogdan Constantinescu, in direct la Antena 1 Deva

Publicată de Antena 3 Deva pe Luni, 11 noiembrie 2019

Lansare Campanie: Trăiește curat, colectează separat!

BRAI-CATA SRL distribuie gratuit hunedorenilor care stau la case saci galbeni pentru deșeurile reciclabile

Pentru că cea mai importanta preocupare a operatorului licențiat de salubritate pentru zonele 1 Brad, 2 Hateg si 3
Centru, BRAI-CATA, este ca sistemul de colectare separata a deșeurilor să funcționeze fără sincope, societatea
va distribui clienților persoane fizice care locuiesc la case saci galbeni.
Cum se colectează separat corect deșeurile
Colectarea separata a deșeurilor presupune ca încă din propria casă, orice locuitor al județului Hunedoara
deservit de operatorul BRAI-CATA SRL să arunce deșeurile menajere, așa-numita fracție umedă, separat de cele
care pot fi reciclate, adică de fracție uscată. Tot separat trebuie apoi să le predea operatorului licențiat de
salubritate. Deșeurile fracție umeda se vor preda in recipientele actuale cu care clienții sunt dotați.
Hunedorenii care stau la case, atât in mediul URBAN cat si in mediul RURAL, in zonele 1 Brad, 2 Hateg si 3
Centru și au încheiate contracte individuale primesc saci galbeni de unică folosință. Aceștia sunt confecţionaţi
dintr-un material mai subțire, astfel încât utilizatorii să fie descurajați să arunce în ei şi deșeuri menajere, mai
grele decât reciclabilele.
Sacii galbeni, exclusiv pentru reciclabile
Începând cu săptămâna 4 – 10 noiembrie 2019, saci galbeni vor fi distribuiți de angajații BRAI-CATA la
utilizatorii casnici din mediul urban si rural, in cadrul unui proiect pilot, in localitățile BRAD, BAIA DE CRIS,
RIBITA din zona 1 BRAD, localitățile HATEG, GENERAL BERTHELOT, BRETEA ROMANA, DENSUS,
TOTESTI din zona 2 HATEG , localitățile DEVA, HUNEDOARA, ORASTIE, SIMERIA din Zona 3 Centru.
Sacul galben va fi aruncat de personalul BRAI CATA SRL peste porți sau amplasat la cutia poștală, hunedorenii
care nu găsesc sacul fiind rugați să anunțe acest lucru imediat la dispeceratul societății: telefon 0737475230
pentru zona 1 Brad, telefon 0736607500 pentru zona 2 Hateg, telefon 02540.267.233 02 pentru zona 3 Centru
sau e-mail office.brad@braicata.ro , office.hateg@braicata.ro, office.deva@braicata.ro .
Toti saci vor fi distribuiți gratuit de operatorul licențiat BRAI-CATA, care asigură de altfel, tot gratuit și
colectarea sacilor galbeni cu reciclabile. Sacii galbeni se vor colecta cu o frecventa de o data pe săptămâna in
zona URBANA si bilunar ( o data la doua săptămâni) in zona RURALA, prin schimb de saci: la predarea sacului
galben plin se primește un nou sac galben pentru viitoarea colectare. După faza pilot, sacii se vor distribui la toți
utilizatorii casnici din mediul urban si rural.

Programul de colectare al sacului galben este : in cele 3 localități din zona 1 Brad este SAMBATA, in Hateg
MARTEA si SAMBATA si in localitățile GENERAL BERTHELOT, BRETEA ROMANA, DENSUS,
TOTESTI in ziua de SAMBATA, in DEVA in zilele de LUNI, MARTI si MIERCURI, in HUNEDOARA in
zilele de LUNI, MARTI, JOI si VINERI, in ORASTIE in ziua de DUMINICA, iar in SIMERIA in ziua de
LUNI.
Cetățenii vor trebui să folosească sacii galbeni de unică folosință numai pentru colectarea fracției uscate, adică a
deșeurilor reciclabile: hârtii şi tipărituri, cartoane, deșeuri din metal (doze de băuturi, cutii şi capace din
aluminiu) şi resturi plastice (pungi, flacoane de detergenți ori de săpun lichid, PET-uri pentru apă, suc, bere sau
alte băuturi). De asemenea, în sacii galbeni pot fi puse și paharele de iaurt și smântână, precum și ambalajele de
tip tetrapak (cutii pentru lapte ori suc), după ce acestea au fost clătite in prealabil.
Colectați eficient!
Pentru eficiența colectării separate, cartoanele aruncate în saci trebuie pliate și legate, iar PET-urile şi dozele de
băutură strivite, deoarece în acest fel ocupă mai puțin loc atât în saci, cât şi în utilajele care le transportă spre
stația de sortare.
Deșeurile aruncate în sacii galbeni nu trebuie să conțină nici un fel de resturi de deșeuri umede. Pentru eficiența
colectării si respectarea standardelor de calitate impuse de reciclatori, recipientele de mase plastice, dozele de
băuturi si conservele de metal trebuie clătite cu apa înainte de depozitarea in sacii galbeni. De asemenea, în
acești saci nu se pun nici materiale organice biodegradabile, cum sunt carnea și lactatele.
Pentru colectarea deșeurilor reciclabile, hunedorenii care locuiesc in condominii au la dispoziție containere de
1100 l pentru deșeurile de hârtie carton si mase plastice si de tip clopot pentru deșeurile de sticla amplasate pe
platformele de precolectare plurifamiliare si destinate doar persoanelor fizice. Containerele de culoare albastră
sunt destinate deșeurilor din hârtie și carton, cele galbene PET-urilor, ambalajelor din plastic și aluminiu, precum
și cutiilor tetrapak, iar igluurile verzi sticlelor și borcanelor.
Probleme și soluții
Pentru a colecta deșeurile corect, conform regulilor, hunedorenii trebuie să știe că deșeurile periculoase (cum
sunt bateriile, detergenții, medicamentele, vopselurile, spray-urile ori alte produse chimice) se colectează şi ele
separat. Bateriile şi becurile pot fi aruncate în recipientele anume amenajate în supermarketuri, în timp ce restul
deșeurilor periculoase trebuie predate firmelor specializate în recuperarea şi neutralizarea lor.
Hunedorenii se pot adresa cu încredere operatorului de salubritate BRAI-CATA SRL cu orice întrebare sau
nelămurire, la telefoanele si adresele de e-mail susmenționate office.brad@braicata.ro , office.hateg@braicata.ro,
office.deva@braicata.ro
Nimeni nu s-a născut învățat, dar important este să vrei să înveți…
BRAI-CATA SRL- Din respect pentru resurse! www.braicata.ro

Comunicat de presă: Nu mai aruncați deșeurile la întâmplare!

Societatea BRAI-CATA SRL face apel către întreaga populație, agenți economici și către toate Primăriile din Zona 1 Brad, Zona 2 Hațeg și Zona 3 Centru Hunedoara să adopte și să respecte regulile de colectare ale deșeurilor așa cum sunt prevăzute în contractele de salubrizare.

BRAI-CATA SRL, în calitatea sa de concesionar al CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD , 2 HATEG SI 3 CENTRU, are în sarcină colectarea deșeurilor menajere reziduale, reciclabile și biodegradabile.
La cum sunt depozitate în prezent deșeurile generate în cele 3 zone, BRAI-CATA SRL nu poate să colecteze, să transporte și să depoziteze deșeuri voluminoase (mobilă, saltele, cauciuri, sanitare), periculoase (substanțe toxice și ambalajele lor, baterii, acumulatori), DEEE-uri (echipamente electrice, electronice și electrocasnice și componentele lor), deșeuri din construcții și amenajări și deșeuri verzi care provin din toaletarea parcurilor și grădinilor (crengi, gazon, fân).
Cu toate acestea, mai mult de 50% din cantitatea de deșeuri colectată zilnic în cele 3 zone din județul Hunedoara nu corespunde normelor stabilite prin contract, astfel:
În sau lângă recipiente se depozitează deșeuri voluminoase, periculoase, DEEE-uri și deșeuri din construcții.
Recipientele conțin un volum mare de deșeuri vegetale verzi (în special în zonele de case și în zonele rurale). Menționăm că mare parte din aceste deșeuri sunt în sarcina operatorilor care gestionează spatiile verzi și deșeurile stradale.
În zonele rurale, în ciuda faptului că gospodăriile au fost dotate de către primăriile locale cu compostoare pentru deșeurile biodegradabile, pubelele negre conțin deșeuri reziduale, biodegradabile și reciclabile amestecate.
Gospodăriile scot spre colectare mai multe recipiente decât au prevăzute in contract sau depozitează deșeuri și lângă acestea.
Nerespectarea regulilor de colectare separată a deșeurilor atrage după sine dificultăți majore în procesul de sortare și pregătire pentru valorificare sau procesare a deșeurilor. Acest fapt generează un risc semnificativ legat de atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri depozitate și respectiv de reciclare a deșeurilor, asumate de către Romania prin aderarea la Uniunea Europeană (de ex. ținta de reciclare a minim 50 % din deșeurile reciclabile generate conform Legii /211/2011 art. 17), cu sancțiuni aplicate asupra bugetelor locale ale primăriilor care fac parte din SMID Hunedoara.

Astfel în conformitate cu contractul de prestare a serviciului de salubrizare, în cazul în care BRAI-CATA SRL constată nerespectarea regulilor de colectare separată sau depozitarea altor deșeuri decât cele menajere, în recipientele de colectare sau în proximitatea acestora, societatea este nevoită să refuze colectarea recipientelor cu conținut necorespunzător, urmând ca cetățenii să se asigure de respectarea regulilor de depozitare până la următoarea colectare programată. Facem un apel la Politia Locala din cadrul unităților administrativ teritoriale, sa respecte prevederile legale privind sancționarea persoanelor care depozitează ilegal deșeuri si sa sancționeze corespunzător pe cei certați cu legea.

Cele trei reguli de bază pentru colectarea separată în județul Hunedoara sunt:

  1. Este strict interzisă depozitarea în/lângă recipiente a următoarelor tipuri de deșeuri ce nu fac obiectul contractului de prestări servicii salubrizare: deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri electrice, deșeuri din construcții și deșeuri vegetale.
  2. Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile cu cele reziduale de către gospodăriile care au în dotare recipiente albastre, galbene.
  3. Este interzisă depozitarea ambalajelor de sticlă în oricare din recipiente. Acestea se vor depozita numai în containerele stradale verzi (clopote).
    Conform legii 211 din 15.11.2011, articolul 59 literele f) și g), toate tipurile de deșeuri pe care operatorul de salubrizare menajeră nu le poate colecta (voluminoase, periculoase, din construcții, DEE-uri, verzi) se vor depozita de către cetățeni prin aport voluntar și fără plată în centrele înființate de primăriile locale sau in cadrul campaniilor speciale de colectare a acestor tipuri de deșeuri.

BRAI-CATA SRL dorește să mulțumească pe această cale cetățenilor și primăriilor care au înțeles necesitatea implementării acestor măsuri și care au depus eforturi să le adopte.

Informatii colectare separata zona 3 Centru

pliant colectare separata  Centru modificat 18.07.2019

flyer colectare separata Centru modificat 18.07.2019

Informatii colectare separata zona 2 Hațeg

flyer colectare separata Hateg modificat 18.07.2019

pliant colectare separata Hateg modificat 18.07.2019

Informatii colectare separata Zona 1 Brad

 

flyer colectare separata Brad modificat 18.07.2019

pliant colectare separata Brad modificat 18.07.2019

Campanie de constientizare privind colectarea separata in Hunedoara, zonele 1, 2, 3

BRAI-CATA anunță noi tarife pentru utilizatorii serviciului public de salubritate din județ

Societatea Brai-Cata SRL  comunică clienților – utilizatori ai serviciului public de salubritate din Judetul Hunedoara faptul că, întrucât de la 01.01.2019 a intrat în vigoare obligația includerii în tarifele pentru utilizatorii serviciului de sdalubritate a “contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare”, potrivit Anexei 5 la OUG nr.74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, tarifele de prestare a serviciului de salubritate se modifică prin includerea în costurile aferente procesarii deseurilor municipal în cadrul CMID Bârcea Mare (identificate in Anexa 1 la Contractul încheiat cu dvs.) a contribuției pentru economia circulară.

Precizăm faptul că societatea Brai-Cata SRL nu a  modificat tariful de colectare a deșeurilor, această creștere fiind cauzată exclusiv de motivul precizat anterior.

De asemenea modificarea acestor tarife a fost avizată de catre ADI SIGD Hunedoara, prin adresa nr.1267/10.05.2019.

detalii>>

Invățăm elevii despre respectul pentru mediu ♻️✅

Societatea Brai Cata şi proiectul ”Deva-un oraş viu”

Agitaţie mare, ieri, la Liceul de Arte ”Sigismund Toduţă” din Deva. Câteva zeci de elevi au participat la un concurs de realizare a unei machete de oraş din produse reciclabile, de Ziua Gărzii de Mediu.

Lecţie deschisă
Evenimentul a fost susţinut de societatea Brai Cata, operatorul de salubritate din judeţ. Societatea Brai Cata se implică în mai multe proiecte sociale în judeţul Hunedoara, dovedind astfel că este interesată nu numai de colectarea promptă a deşeurilor din trei zone din judeţ.
”Astăzi sărbătorim 16 ani de la înfiinţarea Zilei Gărzii de Mediu. De aceea, am hotărât să fim alături de copii, pentru a le explica importanţa colectării selective a deşeurilor, avantajele acesteia şi să îi îndrumăm cum să facă acest lucru. Este alături de noi şi managerul operatorului de salubritate Bogdan Constantinescu, cu ajutorul căruia am organizat evenimentul denumit «Deva- un oraş viu». Sunt cinci grupuri de elevi, care împreună au realizat acest proiect din materiale reciclabile. Avem un parteneriat cu cei de la Liceul «Sigismund Toduţă» şi marcăm toate evenimentele noastre împreună cu ei”, a declarat Angela Croitoru, comisarul şef al Gărzii de Mediu Hunedoara.

Citeste stirea pe situl publicatiei MesagerulHunedorean.ro >>