Acte necesare

Pentru a vizualiza locația casieriilor specifice fiecărei sucursale accesați sectiunea CONTACT

Persoane Juridice – Agenţi Economici:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Act de identitate persoană împuternicită;
 • Ştampila firmei.

Asociaţii de Proprietari:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Hotărârea Adunării Generale privind numirea Președintelui Asociației de Proprietari cu datele de identificare;
 • Împuternicire cu semnătura Președintelui si ștampila asociației;
 • Copie Hotărâre Judecătorească de Înființare;
 • Lista firmelor care își au sediul social/punctul de lucru în condominium;
 • Ştampila asociaţiei.

Aviz contrucție/demolare:

 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul persoanelor juridice;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Act de identitate persoană împuternicită;
 • Ştampila firmei.

Persoane fizice:

 • Copie act spaţiu;
 • Act de identitate proprietar.

Comercializare deșeurilor reciclabile (către societăți autorizate)

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Certificat de TVA;
 • Copie Autorizație de Mediu;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Ştampila firmei.