Category Aparitii media-noutati

MANAGERUL CONSTANTINESCU: DACA BRAI-CATA PRESTEAZA SERVICII DE PROASTA CALITATE, ARE PROBLEME FINANCIARE SI NU-SI POATE PLATI ANGAJATII, E VINA PRIMARIEI BRAILA SI A ALTOR ADMINISTRATII PUBLICE DIN TARA

MANAGERUL CONSTANTINESCU: DACA BRAI-CATA PRESTEAZA SERVICII DE PROASTA CALITATE, ARE PROBLEME FINANCIARE SI NU-SI POATE PLATI ANGAJATII, E VINA PRIMARIEI BRAILA SI A ALTOR ADMINISTRATII PUBLICE DIN TARA

Comunicat de Presa -Brăila – noiembrie , 2019

Brăila – noiembrie , 2019.
Compania BRAI-CATA SRL, în calitate de delegatar al Contactului de Delegarea Gestiunii Serviciului de Salubrizare Municipiul Brăila, nu este de acord cu autoritățile locale a municipiului Brăila, care au hotărât prelungirea măsurii privind diminuarea sectorului de activitate prin preluarea operațiunii de colectare și transport a deșeurilor menajere din gospodăriile individuale pentru o perioada de 6 luni, începând cu data de 04.11.2019, precum si preluarea de către alt operator a unei alte zone din sectorul nostru de activitate începând cu data de 01.11.2019.
„Regulamentul de salubritate actual nu a fost modificat conform OUG 74/2018 cu modificările ulterioare, respectiv implementarea instrumentului ”plătește pentru cat arunci” in conformitate cu lit e), implementarea contribuției pentru economia circulara in conformitate cu lit g), h) si i), implementarea tarifelor distincte – un tarif pentru deșeuri reciclabile si un tarif pentru alte tipuri de deșeuri – in conformitate cu lit c) si f). In Regulamentul de salubritate actual sunt niște inadvertente care ne fac pe noi – si nu numai pe noi, pe orice operator de salubritate care ar presta – sa-si facă imposibila partea de sortare si de reducere la depozitare, respectiv art 25, art 33.11- este interzisă descărcarea vehiculelor de transport a deșeurilor de orice tip in vederea stocării temporare a acestora, indiferent daca este vorba de deșeuri menajere, asimilabil, reciclabile, colectate din punctele de colectare aferente blocurilor de locuințe, pe orice amplasament folosit sau aparținând operatorului de salubritate, acestea fiind obligatoriu predate depozitului de la Muchea, centrelor de valorificare. Pana in prezent Primăria Brăila nu ne-a indicat locațiile unde sa predam deșeurile reciclabile colectate de la punctele de colectare”, a declarat managerul general al companiei BRAI CATA SRL.
Compania BRAI CATA SRL amintește autorității locale prevederile art. 14 lit. f și lit. g din contract, care arata ca aveți obligația de a nu- l tulbura pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de delegare și de a nu modifica în mod unilateral acest contract în afara de cazurile prevăzute expres de lege și de contract.
Atenționăm ca măsura dispusa, de diminuare a activității companiei Brai Cata, este contrara legii și abuziva si va aducem la cunoștința ca am demarat sesizări către instituțiile abilitate în a aprecia asupra legalității și temeiniciei acesteia.
Primăria Brăila nu a achitat prestare serviciilor
Menționăm faptul ca Primăria Brăila înregistrează un sold neachitat fata de SC BRAI-CATA SRL de aproximativ 2.500.000 lei, ultima confirmare de sold fiind la data de 08.10.2019 pentru suma de 1.900.000 lei conform document anexat, reținând sume in mod abuziv din toate facturile emise pentru colectare si transport deșeuri municipale de la populație din perioada 2015-2018. Primăria Brăila nu a achitat nici o factura reprezentând servicii de colectare si transport deșeuri municipale de la populație si curățenie cai publice prestate de către societatea noastră din perioada 16.08.2019 -15.10.2019
Mai mult, Primăria Brăila a refuzat orice majorare a tarifelor pentru salubritate stradala pana in luna iulie 2019, fiind aplicabile pana la acea data tarife aprobate in anul 2010, societatea noastră înregistrând pierderi foarte mari din aceasta activitate datorita majorării salariului minim pe economie din 2010 pana in prezent si crestarea tuturor cheltuielilor de operare pentru a acoperi pierderile suferite de ECO SA- SOCIETATEA PRIMARIEI. PRIMARIA BRAILA A MAJORAT CAPITALUL SOCIAL UNILATERAL AL SC ECO SA totodată folosind bani publici pentru retehnologizarea acestei societăți in timp ce societatea noastră a trebuit sa suporte integral aceste pierderi si sa își achiziționeze singura mijloace de colectare moderne, in loc sa aprobe tarife reale pentru prestațiile efectuate.
Compania BRAI CATA SRL asigura brăilenii de buna colaborare si disponibilitate la dialog si atenționează Primăria Brăila, încă odată, ca de situația creata sunteți direct răspunzător datorita neaplicării prevederilor legale din OG 74/2018, cu modificările si completările ulterioare, si neachitarea in totalitate a serviciilor prestate si confirmate.
Conducerea societății BRAI CATA SRL

Brai-Cata: edilii din Brăila au dispus diminiuarea activității de salubrizare contrar legii și abuziv

Brai-Cata: edilii din Brăila au dispus dminiuarea activității de salubrizare contrar legii și abuziv

SC Brai-Cata respinge categoric deciziile pe care Primaria Braila vrea sa le ia

Brai-Cata contesta intentia Primariei de a rezilia contractul si acuza ca are de incasat de la municipalitate peste 2 milioane de lei

Director Brai-Cata: Dacă firma are probleme, este vina Primăriei Brăila

Director Brai-Cata: Dacă firma are probleme, este vina Primăriei Brăila

Comunicat de presă: Nu mai aruncați deșeurile la întâmplare!

Societatea BRAI-CATA SRL face apel către întreaga populație, agenți economici și către toate Primăriile din Zona 1 Brad, Zona 2 Hațeg și Zona 3 Centru Hunedoara să adopte și să respecte regulile de colectare ale deșeurilor așa cum sunt prevăzute în contractele de salubrizare.

BRAI-CATA SRL, în calitatea sa de concesionar al CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD , 2 HATEG SI 3 CENTRU, are în sarcină colectarea deșeurilor menajere reziduale, reciclabile și biodegradabile.
La cum sunt depozitate în prezent deșeurile generate în cele 3 zone, BRAI-CATA SRL nu poate să colecteze, să transporte și să depoziteze deșeuri voluminoase (mobilă, saltele, cauciuri, sanitare), periculoase (substanțe toxice și ambalajele lor, baterii, acumulatori), DEEE-uri (echipamente electrice, electronice și electrocasnice și componentele lor), deșeuri din construcții și amenajări și deșeuri verzi care provin din toaletarea parcurilor și grădinilor (crengi, gazon, fân).
Cu toate acestea, mai mult de 50% din cantitatea de deșeuri colectată zilnic în cele 3 zone din județul Hunedoara nu corespunde normelor stabilite prin contract, astfel:
În sau lângă recipiente se depozitează deșeuri voluminoase, periculoase, DEEE-uri și deșeuri din construcții.
Recipientele conțin un volum mare de deșeuri vegetale verzi (în special în zonele de case și în zonele rurale). Menționăm că mare parte din aceste deșeuri sunt în sarcina operatorilor care gestionează spatiile verzi și deșeurile stradale.
În zonele rurale, în ciuda faptului că gospodăriile au fost dotate de către primăriile locale cu compostoare pentru deșeurile biodegradabile, pubelele negre conțin deșeuri reziduale, biodegradabile și reciclabile amestecate.
Gospodăriile scot spre colectare mai multe recipiente decât au prevăzute in contract sau depozitează deșeuri și lângă acestea.
Nerespectarea regulilor de colectare separată a deșeurilor atrage după sine dificultăți majore în procesul de sortare și pregătire pentru valorificare sau procesare a deșeurilor. Acest fapt generează un risc semnificativ legat de atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri depozitate și respectiv de reciclare a deșeurilor, asumate de către Romania prin aderarea la Uniunea Europeană (de ex. ținta de reciclare a minim 50 % din deșeurile reciclabile generate conform Legii /211/2011 art. 17), cu sancțiuni aplicate asupra bugetelor locale ale primăriilor care fac parte din SMID Hunedoara.

Astfel în conformitate cu contractul de prestare a serviciului de salubrizare, în cazul în care BRAI-CATA SRL constată nerespectarea regulilor de colectare separată sau depozitarea altor deșeuri decât cele menajere, în recipientele de colectare sau în proximitatea acestora, societatea este nevoită să refuze colectarea recipientelor cu conținut necorespunzător, urmând ca cetățenii să se asigure de respectarea regulilor de depozitare până la următoarea colectare programată. Facem un apel la Politia Locala din cadrul unităților administrativ teritoriale, sa respecte prevederile legale privind sancționarea persoanelor care depozitează ilegal deșeuri si sa sancționeze corespunzător pe cei certați cu legea.

Cele trei reguli de bază pentru colectarea separată în județul Hunedoara sunt:

  1. Este strict interzisă depozitarea în/lângă recipiente a următoarelor tipuri de deșeuri ce nu fac obiectul contractului de prestări servicii salubrizare: deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri electrice, deșeuri din construcții și deșeuri vegetale.
  2. Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile cu cele reziduale de către gospodăriile care au în dotare recipiente albastre, galbene.
  3. Este interzisă depozitarea ambalajelor de sticlă în oricare din recipiente. Acestea se vor depozita numai în containerele stradale verzi (clopote).
    Conform legii 211 din 15.11.2011, articolul 59 literele f) și g), toate tipurile de deșeuri pe care operatorul de salubrizare menajeră nu le poate colecta (voluminoase, periculoase, din construcții, DEE-uri, verzi) se vor depozita de către cetățeni prin aport voluntar și fără plată în centrele înființate de primăriile locale sau in cadrul campaniilor speciale de colectare a acestor tipuri de deșeuri.

BRAI-CATA SRL dorește să mulțumească pe această cale cetățenilor și primăriilor care au înțeles necesitatea implementării acestor măsuri și care au depus eforturi să le adopte.

Brăila, lăsată de izbeliște de primar. Edilul nu a mai plătit facturile firmei de salubrizare Brai Cata

Brăila, lăsată de izbeliște de primar. Edilul nu a mai plătit facturile firmei de salubrizare Brai Cata

SCANDALUL DE LA POARTA DEPONEULUI ECOLOGIC, APLANAT. CELE DOUĂ FIRME, SUPERCOM ȘI BRAI-CATA, AU „CĂZUT” LA PACE

Scandalul de la poarta deponeului ecologic, aplanat. Cele două firme, Supercom și Brai-Cata, au „căzut” la pace

SC Brai-Cata respinge categoric lipsa de comunicare si deciziile autoritatii locale brailene

SC Brai-Cata respinge categoric lipsa de comunicare si deciziile autoritatii locale brailene

Brai Cata continuă campania „10 cu Felicitări”! Ecoinsula a ajuns la Geoagiu

Zeci de elevi au învățat să colecteze separat împreună cu firma de salubrizare Brai Cata, în cadrul unei campanii pe care societatea o derulează de mai bine de un an.

Concret, Braicata a adus Ecoinsula la liceul Tehnologic Alexandru Borza, în Geoagiu! Eleviii au învățat ce înseamnă colectarea separată, cum trebuie depozitate deșeurile și cât de important este să nu mai aruncăm gunoiul amestecat.

Ecoinsula va fi prezentă în mai multe unități de învățământ din zonele în care Braicata face salubrizare în județul Hunedoara.

citeste mai departe >>