Category Aparitii media-noutati

Brai CATA continua campaniile de constientizare

Emisiune Antena 3 Deva

BRAI CATA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE SALUBRITATE IN ZONELE 1, 2 SI 3 DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate in zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ ~ BRAI CATA

BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate in zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute in contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD. Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum si cu unitățile administrativ teritoriale.

 

Preluare http://www.replicahd.ro/comunicat-de-presa-brai-cata-deva-hd/

Comunicat de presă. BRAI CATA îşi desfăşoară activitatea de salubritate în zonele 1, 2 şi 3 din judeţul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCUREŞTI – SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activităţi componente ale serviciului public de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Haţeg şi 3 Centru Hunedoara, îşi desfăşoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ şI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HAŢEG ŞI 3 CENTRU, OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIILOR DE TRANSFER HAŢEG ŞI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANŢĂ AL DEŞEURILOR LA FACILITĂŢILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE SORTARE BRAD. Menţionăm că activităţile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara, precum şi cu unităţile administrativ teritoriale.

În ultima perioadă au fost câteva declaraţii şi acţiuni ale reprezentanţilor Primăriilor Deva, Hunedoara, Orăştie şi Haţeg. Faţă de acţiunile şi declaraţiile respective, transmitem întregii comunităţii căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA îşi respectă obligaţiile contractuale şi legale, pentru toţi clienţii săi şi invită unităţile administrativ teritoriale şi persoanele fizice şi juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părţile implicate – societate salubrizare, generator de deşeuri, unitate administrativ teritorială – să-şi respecte obligaţiile prevăzute în legislaţia specifică şi contractele din care fac parte.
Reprezentanţii BRAI CATA apreciază dacă toţi cetăţenii ar manifesta respect, înţelegere şi deschidere pentru colectarea separată a deşeurilor, pentru păstrarea curăţeniei la platformele plurifamiliale de colectare a deşeurilor. Solicităm populaţiei să depoziteze în pubelele de la gospodărie precum şi în punctele plurifamiliale (inclusiv platformele subterane mecanice, hidraulice, şi modulele de colectare separată a deşeurilor) DOAR deşeurile de HÂRTIE-CARTON, MASE PLASTICE, METAL, STICLA, ŞI MENAJER. Deşeurile voluminoase şi periculoase menajere sunt colectate în cadrul unor campanii separate de către BRAI-CATA SRL. Celelalte deşeuri stradale, deşeuri din pieţe, deşeuri de construcţii şi demolări, deşeuri de echipamente electrice şi electronice nu sunt gestionate de către compania BRAI-CATA, nu se depozitează la platformele menţionate mai sus şi intră în responsabilitatea unităţilor administrativ teritoriale. În prezent, sistemul de salubrizare se confruntă cu situaţii legate de modul în care unii cetăţeni şi agenţi economici înţeleg să se debaraseze de deşeurile municipale generate.
BRAI-CATA SRL apreciază implicarea autorităţilor locale în implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor în cadrul acestui proiect important pentru judeţul Hunedoara, un proiect realizat în baza unei finanţări europene. BRAI-CATA SRL solicită unităţilor administrativ- teritoriale să găsească soluţii pentru corectarea derapajelor ce vin dinspre persoane certate cu ordinea şi curăţenia şi să respecte toate prevederile legale, din care menţionăm doar câteva: asigură cu spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, aplică taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract, să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici.
În vederea îmbunătăţirii comunicării cu clienţii şi partenerii, BRAI-CATA SRL şi-a creat o pagină personalizată pe Facebook, iar în perioada următoare derulează campanii în care să prezinte în detaliu fluxul deşeurilor gestionate precum şi întâlniri privind modul de organizare a colectării separate a deşeurilor. La aceste întâlniri ne propunem să participe, pe lângă cetăţenii din zonele respective, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale prin Preşedinte Consiliu Judeţean, Administrator Public Consiliu Judeţean, Primar, Viceprimar responsabil pe mediu- deşeuri, City Manager, Serviciul deşeuri mediu din cadrul primăriei, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionarea Deşeurilor, Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Hunedoara, Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Hunedoara, Administraţia Fondului pentru Mediu, Prefectura Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Hunedoara, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ONG implicat în conştientizarea gestionării deşeurilor, ceilalţi operatori din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor SMID, operatorii care prestează activităţi ale serviciului de salubrizare (altele decât cele prevăzute în SMID: colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; colectarea deşeurilor din pieţe, cimitire, provenite din parcuri şi grădini), colectorii de deşeuri prevăzuţi la art. 20 lit 8 şi 9 din Legea 249 actualizată, OIREP-urile.
Este important ca respectul să se manifeste reciproc şi să se ţină cont de faptul că, din cele mai vechi timpuri, munca gunoierilor a fost şi rămâne importantă pentru orice comunitate.
BRAI CATA SRL – Din respect pentru resurse! www.braicata.ro

 

 

COMUNICAT: Societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale și legale pentru toți clienții săi

BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate în zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD.

Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum și cu unitățile administrativ teritoriale.

În ultima perioada au fost mai câteva declarații si acțiuni ale reprezentanților primăriilor Deva, Hunedoara, Orăștie si Hațeg. Față de acțiunile si declarațiile respective, transmitem întregii comunității căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale și legale pentru toți clienții săi și invită unitățile administrativ teritoriale și persoanele fizice și juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părțile implicate – societate salubrizare, generator de deșeuri, unitate administrativ teritoriala – să-și respecte obligațiile prevăzute în legislația specifică și contractele din care fac parte.

PRELUARE http://hunedoaralibera.ro/1comunicat-societatea-brai-cata-isi-respecta-obligatiile-contractuale-si-legale-pentru-toti-clientii-sai/

Concursul „10 cu felicitări”, lansat de Compania Brai-Cata la Liceul “Anghel Saligny” din Simeria, îşi prezintă rezultatele

Operatorul de salubritate BRAI-CATA prezintă rezultatele primei săptămâni din cadrul concursului „10 cu Felicitări”, lansat la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria. În cadrul acestei competiţii, elevi din cinci clase au învăţat ce înseamnă să colectezi separat deşeurile de hârtie carton. Clasa a V-a este cea care a colectat cele mai multe deşeuri de hârtie-carton în cadrul campaniei derulate în perioada 6 -13 iunie 2019 şi este pregătită să intre în competiţie cu alte clase gimnaziale din unităţi de învăţământ din judeţul Hunedoara în cursa pentru câştigarea excursiei la o societate de reciclare a deşeurilor de hârtie-carton.

Reprezentanţii companiei Brai-Cata SRL Bucureşti Sucursala Hunedoara, operatorul de salubritate din cea mai mare parte a judeţului Hunedoara, au organizat în perioada 6-13 iunie 2019, la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria, prima etapa a concursului ”10 cu Felicitări”. În cadrul acestui concurs , prin intermediul unei Ecoinsule Inovative, elevii claselor a V-a A, a V-a a B, a V- a C, a VII-a A şi a VII- a D au colectat selectiv deşeuri de hârtie-carton, pentru că este important ca cei mici să înveţe de la o vârstă fragedă să protejeze mediul înconjurător. >>

Concursul „10 CU FELICITĂRI”, lansat de compania BRAI-CATA la liceul „ANGHEL SALIGNY” din Simeria, își prezintă rezultate

În cadrul acestei competiții, elevi din cinci clase au învățat ce înseamnă să colectezi separat deșeurile de hârtie carton.

Operatorul de salubritate BRAI-CATA prezintă rezultatele primei săptămâni din cadrul concursul „10 cu Felicitări” lansat la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria.  

În cadrul acestei competiții, elevi din cinci clase au învățat ce înseamnă să colectezi separat deșeurile de hârtie carton.

Clasa a V-a A este cea care a colectat cele mai multe deșeuri de hârtie-carton în cadrul campaniei derulată în perioada 6 -13 iunie 2019 și este pregătită să intre în competiție cu alte clase gimnaziale din unități de învățământ județul Hunedoara  în cursa pentru câștigarea excursiei la o societate de reciclare a deșeurilor de hârtie-carton.

Reprezentanții companiei BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operatorul de salubritate din cea mai mare parte a județului HUNEDOARA, au organizat in perioada 6-13 iunie 2019, la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria, prima etapa a concursului „10 cu Felicitări”. In cadrul acestui concurs , prin intermediul unei Ecoinsule Inovative, elevii claselor a V-a A,a V-a a B, a V- a C, a VII- a A si a VII- a D  au colectat selectiv deșeuri de hârtie-carton, pentru că este important ca cei mici să învețe de la o vârstă fragedă să protejeze mediul înconjurător.

detalii pe site >>

Ecoinsula lui BRAI CATA a ajuns la Simeria

Ieri, reprezentanţii societăţii BRAI CATA au continuat acţiunile desfăşurate în şcolile din judeţ. Astfel, ieri, ei au fost prezenţi la şcoala generală nr.2 din cadrul Colegiului Tehnic de Transport Feroviar ”Anghel Saligny” din oraşul Simeria.

Cu această ocazie,a fost prezentată şi aici ecoinsula, acolo unde elevii pun cartoane şi hârtii, selectiv, pentru că este important ca elevii să înveţe de la o vârstă fragedă să protejeze mediul înconjurător. Acţiunea a prins foarte bine la elevi, care în acest fel învaţă lucruri interesante şi, mai ales, folositoare.
”Ecoinsula îşi propune să conştientizeze copiii privind colectarea separată şi, în acelaşi timp, este un bun prilej pentru concurs, pentru elevii care colectează cele mai multe deşeuri de hârtie, carton şi deşeuri de mase plastice, adică PET-uri. Prima parte a campaniei se va desăşura cu deşeuri de hârtie, în care copiii din cinci clase vor primi carduri personalizate cu care vor avea acces la această ecoinsulă”, a spus Bogdan Constantinescu, managerul general al companiei BRAI CATA. (A.Năstase)

 

detalii

CONCURSUL „10 CU FELICITĂRI”, LANSAT DE COMPANIA BRAI-CATA ȘI LA LICEUL DIN SIMERIA

Operatorul de salubritate BRAI-CATA a lansat concursul „10 cu Felicitări” și la Liceulul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria. În cadrul acestei competiții, elevi din cinci clase vor vor învăța ce înseamnă să coletezi separat deșeurile. Clasa care va depozita cele mai multe deșeuri de hârtie va avea va avea posibilitatea de a merge într-o excursie la o societate de reciclare a deșeurilor de hârtie.

Reprezentanții companiei BRAI-CATA, operatorul de salubritate din cea mai mare parte a județului, au poposit, ieri, la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria. Și aici, la fel cum s-a întâmplat cu o zi înainte, la Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” din Deva, a fost adusă o ecoinsulă, acolo unde elevii vor depozita cartoane și hârtii, selectiv, pentru că este important ca cei mici să învețe de la o vârstă fragedă să protejeze mediul înconjurător.

Am ajuns și la Simeria pentru a lansa și la școala de aici concursul <10 cu Felicitări>. Este vorba despre un program de conștientizare pentru colectarea separată a deșeurilor. În cadrul acestui concurs, în fiecare unitate de învățământ gimnazial din zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru se va amplasa această ecoinsulă, timp de o săptămână. Elevii din cinci clase din fiecare unitate de învățământ unde va fi amplasată ecoinsula vor beneficia de această oportunitate de a colecta separat deșeurile de ambalaje, în special cele de hârtie. Fiecare elev va avea un card personalizat cu care va accesa ecoinsula și își va depozita deșeurile de hârtie. La sfârșitul fiecărei săptămâni se face contabilizarea și, după un trimestru, se va face un clasament. 

detalii >>