BĂILE HERCULANE

Brai CATA operează în orașul BĂILE HERCULANE și comunele CORNEA, CORNEREVA, DOMSNEA, JABLANIȚA, LUNCAVITA, MEHADIA, MEHADICA şi TOPLET si presteaza activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.