Certificari, autorizații și licențe

Reconfirmare a angajamentului nostru pentru calitate și performanță în domeniu am investit în certificarea Sistemului de Management Integrat, conștienți fiind  de plus valoarea adusă societății de introducerea și asimilarea celor mai performante sisteme de control al calității, de mediu și securitate și sănătate în muncă existente la ora actuală pe plan mondial.

Mulțumim partenerilor nostri de la SRAC pentru suportul și sprijinul acordat. Contăm și în viitor pe aceeași excelentă colaborare.

ISO 9001 Management al calității, privind satisfacerea cerințelor clienților și colaboratorilor în domeniul calității serviciilor prestate.
ISO 14001Management de mediu, referitor la identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu majore și a impactului semnificativ asupra mediului.
OH SAS 18001 Management al sănătății și securității ocupaționale, referitor la responsabilitatea și modul de prevenire a factorilor de risc care pot apărea în desfășurarea activității angajaților BRAICATA.
LICENȚA CLASA I – emisă de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărire Comunală (ANRSC), pentru serviciul public de salubrizare a localităților;
 Autorizații de Mediu pentru fiecare locație în care ne desfășurăm activitatea Autorizații de Mediu pentru fiecare locație în care ne desfășurăm activitatea; 
licenta ARR Licenta ARR