BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate in zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute in contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD. Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum si cu unitățile administrativ teritoriale.

 

Preluare http://www.replicahd.ro/comunicat-de-presa-brai-cata-deva-hd/