Vă informăm că, începând cu 01.01.2024, conform HCL 39/31.01.2024, la tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pe raza municipiului Braşov stabilite în HCL 970/29.12.2023 s-a adăugat majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în rampă și valoarea contribuției pentru economia circulară conform OUG 196/2005 modificată și completată.

Noile tarife şi baza legală se vor regăsi pe factură începând cu luna ianuarie 2024.