Noi suprafețe salubrizate in Sectorul 2 București cu sprijinul BRAI CATA SRL

Începând cu 1 iulie 2023 a început activitatea de salubrizare a unor suprafețe din domeniul public al Sectorului 2 din Municipiul București in baza Contractului încheiat intre Primăria Sectorului 2 si societatea BRAI-CATA SRL.

Serviciul de salubrizare prestat in baza acestui contract este pentru suprafețele din domeniu public al Sectorul 2 al Municipiului București care nu fac obiectul contractului 1128/1999. Durata contractului de delegare este de 24 luni, cu posibilitate de prelungire cu o perioadă egală cu cea inițială, dar nu mai târziu de data începerii unui nou contract de delegare atribuit în condițiile legii pentru întreaga arie teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.

In cadrul acestui contract se prestează activitatea de activitatea de măturat manual sau cu ajutorul unor utilaje/echipamente/mașini care asigură aspirarea (in zonele in care se poate efectua aceasta activitate), precum si operațiunea de întreținere a curățeniei. Suprafața salubrizata este de 626.433 mp.

Măturatul se execută cu frecvențele săptămânale specifice pe zonele cuprinse in cadrul contractului, pe durata a 52 de săptămâni anual.

Întreținerea curățeniei reprezintă operațiunea prin care se îndepărtează prin procedee manuale depunerile (hârtii, pungi, sticle, etc.) accidentale aflate pe jos, din loc în loc, pe suprafețele zonelor aflate în contract. Întreținerea curățeniei se execută cu o frecvență de 1 trecere/săptămână, la un interval de 3-4 zile după execuția operațiilor de măturat așa cum sunt ele prevăzute în programe.

 

BRAI-CATA S.R.L. este o importanta companie care activează în managementul deșeurilor în România, prezenta cu activități în București, municipiul Brașov, municipiul Călărași , județul Brăila, localități din județul Vâlcea, având o cifra de afaceri de 110.424.751 RON (2022), un număr de 894  angajați ( 2022), care operează un număr de 2 stații de sortare ( Vădeni – Brăila, Brașov), o stație de tratare mecano-biologica ( Vădeni, Brăila) si 3 sisteme inteligente de returnare ambalaje tip SGR in Brașov.

BRAI CATA SRL – Din respect pentru resurse! www.braicata.ro