Serviciile noastre

  • Colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori – de la populatie, agenti economici si institutii publice
  • Precolectarea, colectarea, transportul si eliminarea/tratarea/depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari
  • Precolectarea, colectarea, transportul si eliminarea/tratarea/depozitarea deseurilor voluminoase si neomogene
  • Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, peisagistică
  • Maturat manual si mecanizat, spalat si stropit, intretinerea curateniei cailor publice, curatat rigole
  • Deszăpezire
  • Administrare depozite ecologice deșeuri si operare statii de sortare si de tratare deseuri
  • Dotare cu recipienti de precolectare pentru toate tipurile de deseuri prin inchiriere/vanzare-cumparare/comodat
  • Dezinfecție, dezinsectie si deratizare
  • Consultanță în domeniul gestiunii deșeurilor