COLECTARE ȘI TRANSPORT

Colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori – de la populatie, agenti economici si institutii publice.

Containerele și recipientele folosite pentru colectare sunt marcate, inscripționate și semnalizate conform normelor în vigoare. Transportul deșeurilor se realizează numai cu autovehicule specializate, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, ce nu permit împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. Utilajele de transport deșeuri utilizate de BRAI-CATA sunt dotate cu sisteme GPS pentru optimizarea traseelor și urmărirea în timp real a poziției fiecărui utilaj. Vehiculele sunt spălate și dezinfectate periodic în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare.

O mare parte din deșeurile municipale pe care le colectăm le introducem în sistemele de sortare în scopul recuperării de materiale reciclabile sau cu valoare energetică iar această operațiune conduce la reducerea cantității de deșeuri care se depozitează.

Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor precolectate separat

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice