Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Pentru respectarea mediului și a legislației în domeniul protecției mediului, compania Brai-Cata a încheiat parteneriate cu administrațiile publice locale pentru amenajarea unor puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Aceste puncte sunt dotate cu containere speciale, cu capacitatea de 4-36 mc (special pentru deșeurile DEEE), inscripționate corespunzător, în care cetățenii pot depune deșeuri de echipamente electrice și electronice așa cum procesul este definit de legislația in vigoare privind DEEE.

Deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice sunt colectate și transportate de compania Brai-Cata cu ajutorul unor autospecial cu capacitatea de 4-36 mc la Stațiile de sortare/ valorificare / reciclare proprii sau aflate in exploatare, unde sunt sortate pe categorii, urmând a fi livrate către societăți autorizate pentru reciclare DEEE.