Consultanță în domeniul gestiunii deșeurilor

Compania Brai-Cata asigură, prin intermediul specialiștilor săi:

  • Asistență în identificarea tipurilor de deșeuri generate, conform codului deșeurilor și legislației în vigoare;
  • Dotarea cu recipiente corespunzatoare și asigurarea spațiilor optime pentru precolectare;
  • Instruirea personalului în tot ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor generate;
  • Întocmirea, gestionarea și livrarea la termenul legal a raportărilor impuse de lege pentru toate categoriile de deșeuri, conform autorizației de mediu a beneficiarului.
  • Realizarea analizelor deșeurilor (acolo unde legislația o cere) în laboratoare autorizate și certificate;
  • Consultanță pentru construcția, administrarea sau închiderea depozitelor de deșeuri;
  • Consultanță în vederea atragerii de fonduri pentru realizarea obiectivelor de mediu.