Sucursala Bucuresti, Ilfov, Giurgiu

Asigurăm activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii şi acumulatori.

Contactează-ne