În municipiul BRĂILA  sunt prestate urmatoarele activităţi:

  • colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii şi acumulatori;
  • măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice;
  • curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.