Campania de colectare a desurilor voluminoase si periculoase Gtaia, Timis

Informatii despre campania de colectare a deșeurilor voluminoase GATAIA 2

Informatii cu privire la campania de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere GATAIA