Vă informăm că începând cu 30 decembrie 2020 este disponibil serviciul Annuntia, pentru primirea automată a facturii lunare pentru serviciile BRAI CATA SRL, prin intermediul poștei electronice.

 

Abonații care doresc să beneficieze de primirea facturii lunare curente pentru serviciile BRAI CATA SRL pe adresa de e-mail, au la îndemână serviciul Annuntia, efectuând următorii pași:
1. Înregistrare cont online la https://www.braicata.ro/plata-factura-online/ sau https://aqmeter.com/app/register?ca=gToZdcKjW 

 1. Autentificare în contul online, apoi accesare pagină Contract
 2. Pentru primirea facturii în format electronic, se bifează opțiunea „Factura electronică” specificând adresele de email la care se dorește trimiterea facturii electronice.

 

ATENȚIE!

Pentru primirea facturii electronice la adresele de email interne, solicitați administratorului de server de email al societății dv. să permită mesajele trimise de la domeniul *.amazonses.com 

Acest domeniu de internet este utilizat de platforma Aqmeter pentru trimiterea mesajelor de mail. În cazul neimplementării acestei instrucțiuni, este posibil să nu primiți facturile electronice la adresele interne de email.

IMPORTANT!

 • Din momentul în care un client s-a înscris la factura electronică, nu va mai primi factura curentă BRAI CATA SRL pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii în format tipărit, pe suport de hârtie, se poate face oricând, fără costuri suplimentare, prin trimiterea unui mesaj de email la adresa comercial@braicata.ro ;
 • Recomandăm verificarea periodică a e-mail-ului pentru a urmări primirea facturii curente si a notificărilor transmise de BRAI CATA SRL;
 • Factura este transmisă și poate fi vizualizată în format PDF;
 • Factura se consideră primită în momentul în care BRAI CATA SRL vă transmite e-mail-ul în care este atașat un exemplar al acesteia;
 • Obligativitatea de plată a facturii curente BRAI CATA SRL este independentă de vizualizarea sau nu a facturii și/sau e-mail-ului.

 

NOTĂ:

Prin serviciul de notificări Annuntia, integrat în portalul online pentru abonați, puteți beneficia și de notificări prin Email, SMS și mesaje push în aplicația mobilă privind: 

 • Confirmare de plată a facturilor;
 • Depășirea scadenței facturilor;
 • Informări privind furnizarea serviciilor de salubritate în zona dumneavoastră.

Pentru a primi notificări push în aplicație, trebuie să aveți instalată aplicația mobilă Aqmeter, respectiv versiunea 4.3.0 pentru Android și 4.2.5 pentru iOS și să permiteți aplicației primirea notificărilor push.

 

Principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturii BRAI CATA SRL pentru servicii de salubritate:

 • Reducerea duratei de transmitere – recepție a facturii – scăderea la minim a timpului de distribuție fizică a facturii;
 • Rapiditate în luarea deciziei de efectuare a plății: odată ce factura v-a fost comunicată aveți posibilitatea efectuării plății în acel moment sau conform termenului de plată agreat prin contract;
 • Acces în timp real la informații – posibilitatea vizualizării facturii imediat ce aceasta a fost emisă;
 • Arhivarea electronică a facturilor cu impact minim asupra mediului înconjurător;
 • Gratuitatea serviciului – BRAI CATA SRL nu percepe niciun cost suplimentar la factură pentru acest serviciu.
 • Respect pentru mediu – Reducerea consumului de hârtie și salvarea de la tăiere a 2 copaci anual, funcție de vechimea utilizării facturii pe e-mail

ATENȚIE!

BRAI CATA SRL nu poate fi trasă la răspundere de utilizarea defectuoasă a serviciului de factură electronică, în sensul în care abonatul furnizează unei alte persoane informațiile primite. Este de datoria abonatului să se protejeze și să nu comunice unei terțe persoane, pentru niciun motiv, informațiile pe care le primește.

 

Vă mulțumim!

BRAI CATA SRL

www.braicata.ro

office@braicata.ro 

Din respect pentru resurse !