Din cauza unor neînțelegeri financiare ce au intervenit în relația comercială dintre S.C BraiCata S.R.L si S.C Polaris M Holding S.R.L, operatorul stațiilor de transfer al deșeurilor, acesta din urmă, a decis să nu mai permită accesul operatorului de salubritate S.C. Brai Cata S.R.L în centrele de colectare Deta, Jimbolia și Făget. Deși aflată în imposibilitatea de a presta serviciul de colectare pe tot parcursul acestei perioade care durează de la începutul lunii Decembrie 2018, S.C. BraiCata S.R.L a continuat prestarea serviciului de salubrizare pe toate cele trei zone pentru care s-au încheiat contracte de delegare, respectând în totalitate obligațiile asumate prin contract. În această perioadă, soluția temporară decisă în Comitetul pentru Situații de Urgență Timiș, a fost transportul și depozitarea deșeurilor colectate la deponeul de la Ghizela, situație ce a dus la scăderea calității serviciului prestat (date fiind distanțele mult mai mari, care nu au permis realizarea în totalitate a programelor de unde și nemultumirea mai multor edili ai zonelor deservite de către societatea noastră.

Pentru intrarea în normal a programelor de colectare și creșterea calității serviciului de salubrizare, am făcut mai multe adrese către Consiliul Județean Timiș și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, cerând sprijin în soluționarea situației. În acest sens și pentru susținerea cauzei noastre am demonstrat cu documente că motivele de ordin financiar invocate de către S.C. Polaris M Holding S.R.L nu sunt justificate, iar în acest sens am deschis un proces ce se află pe rol la Tribunalul Timiș. De asemenea, am arătat că măsura de întrerupere a serviciului de către S.C. Polaris M Holding S.R.L este una abuzivă, ea încălcând dispozițiile art. 7 alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din Județul Timiș, potrivit cărora operatorii serviciului de salubrizare, inclusiv operatorul stațiilor de transfer sunt obligați să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Județean Timiș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. În plus, măsura suspendării încalcă dispozițiile Contractului de delegare prin concesionarea unor activități componente ale Serviciului public de salubrizare în Județul Timiș, încheiat de Consiliul Județean Timiș cu operatorul Polaris M Holding S.R.L., anume art.7.8 si art.7.11, unde este prevazută obligația asigurării continuității serviciului, iar la art. 9.1. riscurile asociate contractului, riscul neîncasării tarifelor este suportat de operatorul stațiilor de transfer. Tototdată, S.C.BraiCata S.R.L, a încercat reconcilierea situației propunând societății Polaris M Holding S.R.L realizarea unor concesii reciproce privind pretențiile comerciale, însă aceasta a refuzat dialogul.

Prin urmare, S.C BraiCata S.R.L în data de 07.02.2019 a fost nevoită să deplaseze autospecialele încărcate cu deșeuri municipale la stația de transfer Făget cerând sprijin autorităților în vederea soluționării acestei situații. Precizam că, S.C BraiCata S.R.L nu a dorit niciodată încetarea activității de salubrizare în cele trei zone atribuite și chiar am continuat prestația cu mari eforturi.

Cerem pe această cale sprijin din partea tuturor instituțiilor abilitate pentru a interveni în deblocarea acestei situații și pentru a reda cetățenilor confortul și posibilitatea de a trăi într-un mediu curat.

Mihai Stana,
Manager Comunicare

 

Mai multe detalii >>