Începând din luna noiembrie 2021, hunedorenii din zonele urbane și rurale, precum și agenții economici din zona 1 Brad, zona 2 Hațeg si zona 3 Centru județul Hunedoara vor plăti un nou tarif, pentru furnizarea serviciilor de salubritate, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 74/2018. Aceste cerințe legale au fost aprobate de Adunările Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” județul Hunedoara în cursul lunii octombrie 2021.

Separi mai multe deșeuri reciclabile, scazi cantitatea de deșeuri mixte reziduale și plătești mai puțin pentru serviciile de salubritate. Aceasta este ideea de bază a noului sistem „Plătește pentru cât arunci”, care a intrat în vigoare, începând din această lună, în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, din județul Hunedoara.

Cu ajutorul noului sistem, abonații BRAI-CATA SRL care vor reuși să precolecteze mai multe deșeuri reciclabile, prin intermediul sacilor speciali sau containerelor pentru sticlă, hârtie sau plastic, în defavoarea deșeurilor mixte reziduale, vor reuși să reducă facturile pentru serviciile de salubrizare. De asemenea, compostarea deșeurilor vegetale va fi un mod important în care se va putea reduce cantitatea de deșeuri menajere predată ca fracție umedă

Vești bune pentru locuitorii satelor aparținătoare de municipii și orașe, care vor plăti serviciile din luna noiembrie 2021 la tarif de zona rurala.

Ce înseamnă noile cerințe legale:

  1. Tarife distincte pentru deșeurile reciclabile și pentru cele reziduale
  2. Indicatori de performanța pentru operatorii de salubrizare privind colectarea separata a deșeurilor menajere și similare, privind gradul de valorificare a deșeurilor reciclabile și privind tratarea deșeurilor reziduale
  3. Instrumentul economic „Plătește pentru cât arunci” (PPCA) care are scop stimularea utilizatorilor ( cetățeni si agenți economici) de a separa deșeurile produse, prin plata diferențiata a acestora în funcție de gradul de separare pe care îl reușesc
  4. Contribuția la Economia Circulara
  5. Introducerea în SMID de venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile
  6. Penalități pentru operatorii și utilizatorii care nu se conformează cerințelor de colectare selectiva a deșeurilor generate

Ce măsuri importante vor fi luate de operatorul BRAI-CATA SRL:

  1. Introducerea colectării separate din poarta în poarta, pentru toți utilizatorii casnici care locuiesc in zona urbana si rurala, cu ajutorul sacilor de plastic – sacul galben pentru deșeuri de plastic / metal și sacul albastru pentru deșeuri de hârtie / carton cu frecventa de ridicare o data pe luna
  2. Montarea de cipuri pe recipientele destinate deșeurilor menajere, aceasta măsura va permite înregistrarea numărului de colectări lunare cu plata diferențiată a tarifelor.

Potrivit dispozițiilor art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate  „Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea activării acestora”, prin urmare, pentru modificarea tarifelor aprobate de ADI SIGD județul Hunedoara, care vor apărea pe facturile care vor fi emise după 01.11.2021, nu este necesară încheierea unui act adițional cu fiecare utilizator în parte.

Tarifele aplicate, începând cu 1 Noiembrie 2021, pe diferitele tipuri de servicii de salubritate sunt următoarele:

 

Zona 1 Brad

UAT Tip Utilizator Tarif diferentiat prin aplicarea OUG 74/2018 persoane fizice [lei/persoana/luna]; AE si IP [lei/t]; fara TVA
Tip deseu Tarif colectare Tarif CMID, transfer, Sortare Tarif final
Urban Persoane fizice Rezidual 6.10 2.15 8.25
Reciclabil 1.13 0.27 1.40
Rural Persoane fizice Rezidual 4.03 1.21 5.24
Reciclabil 0.79 0.15 0.94
Urban + Rural Agenți Economici și Institutii Publice Rezidual 318.42 152.60 471.02
Reciclabil 580.98 191.69 772.67

 

 

Zona 2 Hateg

UAT Tip Utilizator Tarif diferentiat prin aplicarea OUG 74/2018 persoane fizice [lei/persoana/luna]; AE si IP [lei/t]; fara TVA
Tip deseu Tarif colectare Tarif CMID, transfer, Sortare Tarif final
Urban Persoane fizice Rezidual 5.90 2.31 8.21
Reciclabil 1.25 0.27 1.52
Rural Persoane fizice Rezidual 3.01 2.23 5.24
Reciclabil 0.83 0.26 1.09
Urban + Rural Agenți Economici și Institutii Publice Rezidual 288.54 161.83 450.37
Reciclabil 590.68 189.91 780.59

 

 

Zona 3 Centru

UAT Tip Utilizator Tarif diferentiat prin aplicarea OUG 74/2018 persoane fizice [lei/persoana/luna]; AE si IP [lei/t]; fara TVA
Tip deseu Tarif colectare Tarif CMID, transfer, Sortare Tarif final
Urban Persoane fizice Rezidual 6.79 1.46 8.25
Reciclabil 0.93 0.18 1.11
Rural Persoane fizice Rezidual 3.76 0.82 4.58
Reciclabil 1.13 0.10 1.23
Urban + Rural Agenți Economici și Institutii Publice Rezidual 336.63 107.12 443.75
Reciclabil 527.74 135.20 662.94