Începând din această lună, hunedorenii din localitățile urbane și rurale, precum și agenții economici din zona 1 Brad, zona 2 Hațeg si zona 3 Centru, din județul Hunedoara vor plăti un tarif mai mare, pentru furnizarea serviciilor de salubritate, ca urmare a intrării în vigoare a noilor taxe pentru sortare, tratare și depozitare a deșeurilor percepute de CMID Bârcea Mare.

„Tariful de colectare a deșeurilor, care face parte din costul total al serviciilor menționate în contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate (Anexa nr. 1 punctul 3 crt. 1) și care este perceput de BRAI CATA SRL rămâne neschimbat din 2018, însă abonații vor resimți o creștere a taxei lunare, ca urmare a modificării costurilor percepute de Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare (CMID),  modificate în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr 238/2020. Per total, tariful final va fi cu  aproximativ 17% mai mare, iar cererea a fost aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” (ADI SIGD Hunedoara) prin Hotărârea AGA nr 2/31 martie 2021 zonele de colectare 1 BRAD, 2 HATEG  si 3 CENTRU /BARCEA MARE https://www.adideseurihd.ro/2020/wp-content/uploads/2021/04/Hotarare_AGA_zonele_colectare_1Brad_2Hateg_3Centru_31mar2021.pdf ,  anunță managerul general al BRAI CATA SRL, Bogdan Constantinescu.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” – din care fac parte 70 de Consilii locale, reprezentate de primari și, respectiv, de Președintele Consiliului Județean Hunedoara -, au decis modificarea tarifelor ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr 238/2020 privind modificarea tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare (CMID).

„În timp ce tariful pentru colectarea deșeurilor a rămas neschimbat, sumele percepute de CMID Bârcea Mare s-au modificat în 2019 și 2020, ca urmare a introducerii prevederilor din Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, inclusiv a contribuției pentru economia circulară, precum si a altor elemente de cost.

Potrivit dispozițiilor art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate  „Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea activării acestora”, prin urmare, pentru modificarea tarifelor aprobate de ADI SIGD județul Hunedoara, care vor apărea pe facturile care vor fi emise la finalul acestei luni, nu este necesară încheierea unui act adițional cu fiecare utilizator în parte”, a precizat Adrian Păunescu, șeful Serviciului Comercial al Sucursalei Hunedoara.

Tarifele aplicate, începând cu 1 Aprilie 2021, pe diferitele tipuri de servicii de salubritate sunt următoarele:

                    Zona 1 Brad

  Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație urban Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație rural Tarif total (lei/tona) fără TVA agenți economici Tarif total (lei/mc)fără TVA agenți economici
a) Tarif colectare 2021 6,39 2,78 164,67 57,63
b) Costuri CMID, transfer, sortare 2021 3,53 1,45 104,31 36,51
a)+b) Tarif final 2021 9,92 4,23 268,98 94,14

 

                    Zona 2 Hațeg

  Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație urban Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație rural Tarif total (lei/tona) fără TVA agenți economici Tarif total (lei/mc)fără TVA agenți economici
a) Tarif colectare 2021 6,60 2,49 166,55 58,29
b) Costuri CMID 2021 3,39 1,58 120,77 42.27
a)+b) Tarif final 2021 9,99 4,07 287,32 100,56

 

 

                    Zona 3 Centru

  Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație urban Tarif total (lei/pers/luna) fără TVA populație rural Tarif total (lei/tona) fără TVA agenți economici Tarif total (lei/mc)fără TVA agenți economici
a) Tarif colectare 2021 5.69 2,91 169.75 59,41
b) Costuri CMID 2021 3,49 1,57 114,08 39,93
a)+b) Tarif final 2021 9,18 4,48 283,83 99,34