Prin prezenta notificam ca incepand cu data de 07.07.2020 TARIFELE UNICE MAJORATE ȘI TARIFELE DISTINCTE REZULTATE DIN TARIFELE UNICE MAJORATE pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile pe categorii de utilizatori, precum și pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) , aprobate prin ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 / 07.07.2020 LA CONTRACTUL NR. 1088/21.05.2018 (84/21.05.2018) DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE – TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN DIN ZONA 4-FAGET, dupa cum urmeaza :

Tarif

Populație urban

U.M. Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale  lei/persoană/lună 15,27 (TVA inclus)
Tarif 

Populație urban

U.M. Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban lei/persoană/lună 10,74 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urban lei/persoană/lună 4,53 (TVA inclus)
                  Tarif

Populație rural

U.M. Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale lei/persoană/lună 5,33 (TVA inclus)
Tarif

Populație rural

U.M. Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural lei/persoană/lună 3,90 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural  lei/persoană/lună 1,43 (TVA inclus)
  Tarif

Operatori economici și instituții publice

U.M. Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare  lei/tonă 441,84 + TVA
Tarif 

Operatori economici și instituții publice

U.M. Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reziduale lei/tonă 484,63 + TVA
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabile lei/tonă 352,84 + TVA

Cota TVA = 19%.

In consecinta, avand in vedere dispozitiile art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate incheiat cu utilizatorii persoane fizice si juridice, va notificam modificarea tarifului de prestare a serviciului de salubritate, conform tarifului aprobat de ADID Timis pentru categoria de utilizator din care faceti parte.

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”, astfel incat pentru modificarea tarifelor de prestare nu este necesara incheierea de acte aditionale cu utilizatorii serviciului de salubritate.