Tarifele pentru colectarea deșeurilor în municipiul Brașov au fost actualizate, începând cu 1 ianuarie 2022

 

Vă reamintim că, începând din 1 ianuarie 2022, tarifele Brai-Cata aplicabile serviciilor de colectare a deșeurilor în municipiul Brașov au fost actualizate, în luna decembrie a anului trecut, prin Hotărârea Consiliului Local Brașov nr.768/17.12.2021, în acord cu prevederile Ordinului 109/2006 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C respectiv Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Iată noile tarife:

– pentru persoane fizice:

·        colectarea, transportul și depozitarea deşeurilor municipale amestecate (menajere) din municipiul Brașov: 14,88 lei/persoană/lună cu TVA inclus (12.50 lei/persoană/lună fără TVA). 

– pentru persoane juridice:

·        colectarea, transportul și depozitarea deşeurilor municipale amestecate (menajere) din municipiul Brașov: 122.69 lei/mc fără T.V.A.

– pentru toti utilizatorii:

·        colectarea, transportul și depozitarea altor tipuri de deșeuri (inclusiv cele rezultate din construcții, demolări și situații de urgență) din municipiul Brașov: 210.02 lei/mc fără T.V.A.