Despre noi

Operatorul de salubritate

    • deţine licenţele, autorizaţiile, experienţa şi capacitatea profesională si materiala necesara executării contractului în condiţiile legii;
    • este operator de salubritate autorizat pentru prestarea acestui serviciu, conform licentei ANRSC clasa 1, nr. 3215/21.09.2017;
    • BRAI CATA S.R.L. are calitatea de DELEGAT (ca lider al Asocierii BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L.) in Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018

Valoarea (estimată) a  contractului pentru persoane fizice in mediul urban si in mediul rural.

Nr. Crt. Denumire serviciu Preţ unitar 

(lei/pers/luna) FARA TVA

Preţ unitar 

(lei/pers/luna)

CU TVA

1
  1. Colectarea separata si transportul separatal deseurilor municipale
6,39 lei/pers./luna, mediul urban 7,60 lei/pers./luna, mediul urban
2,78 lei/pers./luna 

mediul rural

3,31 lei/pers./luna 

mediul rural

  1. Costuri cu CMID – Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Barcea Mare, pentru tratarea si depozitarea deseurilor.
1,76 lei/pers./luna, mediul urban 2,10 lei/pers./luna, mediul urban
0,72 lei/pers./luna 

mediul rural

0,86 lei/pers./luna 

mediul rural

TAIF FINAL = a) + b) 8,15 lei/pers./luna, mediul urban 9,70 lei/pers./luna, mediul urban
3,50 lei/pers./luna 

mediul rural

4,17 lei/pers./luna 

mediul ruralValoarea (estimată) a  contractului pentru agenti economici si institutii publice in mediul urban si in mediul rural.

 

 

Nr. Crt. Denumire serviciu Preţ unitar 

(lei/pers/luna) FARA TVA

Preţ unitar 

(lei/pers/luna)

CU TVA

1
  1. Colectarea separata si transportul separatal deseurilor municipale
164,67 lei/tona 195,96 lei/tona
  1. Costuri cu CMID – Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Barcea Mare, pentru tratarea si depozitarea deseurilor.
51,97 lei/tona 61,84 lei/tona
TAIF FINAL = a) + b) 216,64 lei/tona 257,80 lei/tona

 

Mediul Urban:  UAT –  (Unitatea Administrativ Teritoriala) BRAD, respectiv Primaria Municipiului Brad avand structura municipiul Brad si satele apartinatoare: Mesteacan, Valea Bradului + Potigani, Taratel si Ruda Brad.

 

Mediul Rural: UAT –  (Unitatea Administrativ Teritoriala, respective Primariile aferente Comunelor:

 

Baia de Cris Buces Criscior Tomesti
Baita Bucuresci Luncoiu de Jos Vata de jos
Blajeni Bulzestii de Sus Ribita Valisoara

si satele apartinatoare fiecarei commune.