Tranzacțiile cu deșeuri au intrat sub lupa Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), începând din această săptămână. 

„Aceasta înseamnă că, de pe 15 septembrie, nicio companie nu mai poate face tranzacții cu deșeuri de ambalaje, în afara Sistemului Informatic de Asigurare a Trasabilitatii Deșeurilor (SIATD) lansat de Ministerul Mediului special pentru monitorizarea și verificarea tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, în sistemul răspunderii extinse a producătorului”, adeclarat Bogdan Constantinescu, directorul general BRAI CATA SRL.

Potrivit unui comunicat al AFM, aplicatia informatica SIATD se utilizează de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale caror costuri nete și/sau costuri de ectare/ valorificare/ sortare/ raportare sunt finanțate de OIREP. 

SIATD permite monitorizarea în timp real, la nivel de document financiar contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje pentru care organizațiile de transfer de responsabilitate (OTR) finanțeaza costurile de colectare. 

“Ne propunem ca această aplicație informatică să fie un instrument economicofinanciar destinat asigurării controlului asupra tuturor operatorilor economici implicați îngestionarea deșeurilor de ambalaje, în vederea monitorizării și verificării trasabilitații acestora, în cadrul sistemului care implementează răspunderea extinsă a producătorului, asigurându-se astfel controlul asupra cantitatilor de deșeuri tranzacționate. Prin acest sistem informatic se realizează astfel armonizarea legislatiei nțtionale aplicabile în domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje cu prevederile directivelor europene, dar și atingerea obiectivelor de reciclare/ valorificare, pe care România și le-a asumat în calitate de stat membru al Uniunii Europene”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan Catalin VATAMANU, în documentul citat. 

Aplicația, precum și toate informațiile privind completarea cererii de înrolare, detaliile referitoare la obligația de raportare sau ghidul de utilizare se regasesc pe site-ul AFM, pe acest link: https://siatd.afm.ro/siatd/ .

.