Trei localități din Hunedoara au intrat în programul pilot de monitorizare a deșeurilor. Este vorba despre unitățile administrativ teritoriale Ribița, General Berthelot și Rapoltu Mare, din zonele 1 Brad, 2 Hațeg și, respectiv, 3 Centru. Dacă în primele două localități, etapa întâi de monitorizare s-a realizat deja, în Rapoltu Mare prima verificare este programată, pe 29 aprilie 2021 și vizează atât fracția uscată, cât și fracția umedă reprezentată de deșeurile menajere.

 

Îndemnul autorităților „Trăiește curat, colectează separat! ” nu va mai fi doar o opțiune facultativă, ci va deveni exercițiu obligatoriu, în Hunedoara, începând din luna aprilie, când Brai Cata va demara o campanie de monitorizare, atât în privința deșeurilor reciclabile, cât și a celor mixte reziduale. În cadrul acestui program, deșeurile vor fi verificate și dacă se va constata că sunt amestecate, vor rămâne neridicate.

Colectarea separată a deșeurilor este obligatorie, conform legii și a fost implementată, în ultimii ani, atât în localitățile urbane, cât și în cele rurale, din Hunedoara. Cu toate acestea, există încă destule persoane care aruncă deșeurile reziduale în amestec cu cele reciclabile sau cu cele periculoase, iar controalele mixte realizate deja  în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” (ADI – SIGD) Hunedoara și cu autoritățile locale au dovedit acest lucru.

Dacă în Ribița s-a constat că precolectarea deșeurilor reciclabile, în sacul galben, a fost făcută ca la carte și toți sacii au fost colectați, în localitatea General Berthelot verificarea nu a fost la fel de lipsită de „buline roșii „, echipa de control fiind nevoită să sancționeze prin refuzul colectării, abonatii care nu au respectat regulile de depozitare și au amestecat deșeurile reciclabile cu alte tipuri de deșeuri.

Pentru a nu mai exista astfel de situații localnicii au primit în cutiile de scrisori sau o dată cu sacul galben, o notificare și pliantul care explică ce deșeuri trebuie puse în fiecare container, funcție de culoare sau ce trebuie să conțină sacul galben.

La capitolul deșeuri menajere/ fracție umedă, în ambele localități s-au constatat, însă nereguli majore, care au determinat marcarea cu buline roșii și refuzul colectării în cazul a zeci de adrese.

Principalele probleme constatate au fost existența deșeurilor reciclabile și cantitățile mari de resturi provenite din grădină aflate printre deșeurile menajere.

Pentru ca în săptămâna următoare să poată fi colectate, deșeurile trebuie să fie selectate de proprietari, conform indicațiilor pe care le-au primit, prin nenumărate materiale informative.

„Pentru a mări eficiența colectării separate a deșeurilor, împreună cu autoritățile locale și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, în luna aprilie, am lansat o campanie de conștientizare la nivelul întregului județ și un program pilot de monitorizare a deșeurilor, în care vor fi incluse localitățile hunedorene Ribița, General Berthelot și Rapoltu Mare, unde colectarea deșeurilor se face deja diferențiat, în două tipuri de fracții: deșeuri mixte reziduale și deșeuri reciclabile, colectate prin intermediul programului „sacul galben”.

Oamenii trebuie să respecte obligativitatea colectării separate și să știe că deșeurile din containerele verificate, care nu respectă regulile de colectare vor fi însemnate cu bulină roșie și nu vor fi ridicate decât peste o săptămână și doar cu condiția să fie conforme, din punct de vedere al conținutului!”, a explicat managerul general al Brai Cata, Bogdan Constantinescu.

Potrivit reprezentantului Brai Cata, toți abonații din localitățile care vor fi incluse în programul pilot de monitorizare a deșeurilor vor fi informați în privința riscului pe care îl presupune amestecarea deșeurilor și a conținutului permis și nepermis, în recipientele destinate deșeurilor mixte reziduale și în sacul galben pentru reciclabile.

Iată ce poate și ce nu poate conține containerul pentru deșeuri mixte reziduale:

DA: deșeurile biodegradabile și deșeurile reziduale, respectiv, deșeuri amestecate, resturi alimentare, conținutul sacului de aspirator, scutece de unică folosință, reziduurile de la animalele de apartament, mucuri de țigară, șervețele folosite și ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică (de la vesela spartă) precum și orice alte tipuri de deșeuri care nu pot fi reciclate.

Excepție fac localitățile rurale, în care au fost distribuite deja compostoare, unde beneficiarii serviciilor de salubritate trebuie să depoziteze deșeurile biodegradabile separat, pentru prepararea de îngrășământ natural.

NU: orice fel de deșeu care poate fi reciclat sau valorificat, pământ și pietre, ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, ace de seringă și alte deșeuri medicale sau din categoria deșeurilor periculoase.

Iată ce poate și ce nu poate conține sacul galben pentru deșeuri reciclabile:

DA: hârtie și carton, plastic și metal, deșeuri de ambalaje.

NU: sticlă, pentru că aceasta se depozitează în containerele verzi speciale.