BRAI-CATA SRL a reluat, incepând din 6 decembrie, serviciile de salubrizare în zonele 1 BRAD, 2 HAȚEG și 3 CENTRU ale județului Hunedoara

BRAI-CATA S.R.L. a reluat incepand din 6 decembrie, serviciile de salubrizare în Zonele 1 BRAD, 2 HAȚEG și 3 CENTRU, ale județului Hunedoara, servicii care au fost limitate în data de 4 decembrie, ca urmare a situației generate de deciziile Președintelui Consiliului Județean și Directorului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Jud. Hunedoara., care au condus la blocarea sistemului de colectare a deșeurilor și au provocat disconfort cetățenilor județului Hunedoara, deserviți de compania noastră.

Având în vedere solicitările primite din partea presei, necesitatea de a prezenta un punct de vedere asupra relației contractuale și pentru o corectă informare a opiniei publice și în mod particular a cetățenilor județului Hunedoara, BRAI-CATA S.R.L. face următoarele precizări:
Compania noastră face eforturi majore pentru a achita contribuțiile salariale, obligațiile bugetare, respectiv creanțele datorate către operatorul CMID. Mai mult decât atât,  BRAI-CATA S.R.L. nu poate rămâne indiferentă la problemele sociale generate de deciziile pripite ale autorităților menționate anterior, consecințele acestora putând avea impact negativ asupra sănătății publice a cetățenilor și implicit a angajaților companiei, care sunt, la rândul lor, locuitori ai județului Hunedoara.
Îi asigurăm pe toți locuitorii zonelor 1 BRAD, 2 HAȚEG ȘI 3 CENTRU, ale județului Hunedoara, că suntem conștienți de obligațiile contractuale care ne revin în derularea acestui contract de delegare și le cerem scuze pentru disconfortul creat în ultimele zile. Știm însă, la fel de bine, că niciun contract nu se poate derula doar cu impunerea de obligații față de o singură parte și cu acordarea de drepturi discreționare celeilalte parți.
În acest sens, facem apel la autoritatea contractantă, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Jud. Hunedoara să facă dovada înțelegerii propriilor obligații, care îi revin conform clauzelor contractuale, care sunt în vigoare și produc efecte, precum și prevederilor legale privind
finanțarea serviciului, care ii incumba integral. Pentru prevenirea unor eventuale situații de criză, pe care nu le dorim,
solicităm, în mod public, autorităților hunedorene, convocarea unei ședințe publice de mediere, cu participarea tuturor parților implicate, inclusiv Autoritatea de Management din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Citeste Adresa Brai Cata din 6.12.2021