SC BRAI-CATA SRL sistează, începând de azi, serviciile de salubrizare în Zonele 1 BRAD, 2 HAȚEG și 3 CENTRU, ale județului Hunedoara, fiind în imposibilitate de a presta acest serviciu, după ce Consiliul Județean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale societății, ca urmare a neachitării redevenței.

De cealaltă parte, compania de salubritate are de încasat de la unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din cele trei zone, datorii cumulate în valoare totală de 13.986.645,27 de lei.

SC BRAI-CATA SRL a notificat, ieri Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Judetul Hunedoara, unitatile administrativ-teritoriale din zonele 1 BRAD, 2 HAȚEG și 3 CENTRU delegatare, Comisariatul General și Comisariatul Județean Hunedoara, ale Garzii Naționale de Mediu, precum și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C), în privința încetării prestării serviciului de salubrizare în cele trei arii de delegare, pentru că nu mai este posibilă realizarea plăților necesare prestării serviciului – plata combustibilului, achitarea tarifului la depozitul ecologic, plata remunerației personalului angajat, plata obligațiilor fiscale etc.

„Prin prezenta, având în vedere dispozițiile art.30 al.3 din Contractul de delegare nr.394/ 25.04.2018, vă notificăm încetarea prestării serviciului de salubrizare în Aria de Delegare BRAD/ HAȚEG/ CENTRU, începând cu data de 04.12.2021, în condițiile în care subscrisa societate se află în imposibilitate de a presta acest serviciu.

În acest sens vă comunicăm faptul că societatea nu mai are acces la disponibilitățile bănești regăsite în conturile acesteia, în condițiile în care Consiliul Județean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale subscrisei societăți. Prin urmare, nu mai este posibilă realizarea plătilor necesare pentru prestarea serviciului – plata combustibilului, achitarea tarifului la depozitul ecologic, plata remunerației personalului angajat, plata obligațiilor fiscale, etc.

Precizăm faptul că actuala situație este determinată exclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale din Aria de Delegare BRAD/ HAȚEG/ CENTRU, care, prin maniera în care au înțeles să-și îndeplinească obligațiile de achitare a contravalorii serviciului prestat la utilizatorii fără contract, au făcut imposibilă suportarea obligațiilor contractuale de către subscrisa societate.  

Astfel, pe lângă faptul că acestea au refuzat achitarea facturilor emise cu titlu de contravaloare serviciu prestat la utilizatorii fără contract, în momentul în care aceste facturi au fost puse în executare, iar legalitatea emiterii lor a fost consființită inclusiv de către instanțele de judecată (prin încuviințarea executării silite și respingerea contestațiilor la executare), au declarat în mod fals unităților de trezorerie și unităților bancare că nu există disponibilități bănești pentru realizarea executării. Acest aspect a fost adus de către subscrisa societate la cunoștința autorităților competente în verificarea modului în care bugetele locale au fost utilizate, urmând ca aceste autorități să ia măsurile care se impun”, a arătat SC BRAI-CATA SRL în Notificările transmise autorităților.

Conform acelorași documente, la această dată, datoriile cumulate înregistrate către SC BRAI-CATA SRL de UAT-uri totalizează 13.986.645,27 de lei:

– Zona 1 BRAD – 1.769.629,94 de lei.

– Zona 2 HAȚEG – 893.642,46 de lei.

– Zona 3 CENTRU – 11.323.372,87 de lei.

„Având în vedere toate aceste aspecte, se constată că subscrisa societate nu dispune de mijloace proprii și reale de remediere a situației, singura posibilitate de acoperire a creanței pentru care s-a realizat indisponibilizarea conturilor subscrisei societăti fiind virarea de către autoritățile administrativ-teritoriale a sumelor înregistrate cu titlu de debit față de societatea noastră, rezultat din facturile emise”, se mai arată în documentul transmis de conducerea SC BRAI-CATA SRL.