Vă aducem la cunoştinţă ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, începând cu data de 01.01.2023, astfel cum au fost publicate în HCL al Municipiului Braşov nr. 1096/29.12.2022, după cum urmează:
– colectare, transport, depozitare deşeuri municipale (menajere) pentru persoane fizice:
15,87 lei persoană/lună fără TVA (18,89 lei/persoană/lună cu TVA inclus)

– colectare, transport, depozitare deşeuri municipale (menajere) pentru persoane juridice, instituţii
publice:

157,13 lei/mc fără TVA

– colectare, transport, depozitare alte tipuri de deşeuri (voluminoase, din construcţii şi demolări) pentru toţi
utilizatorii:

Instiintare ajustare tarife ian 2023