În Brașov, colectarea separată a deșeurilor trece la următorul nivel, prin amplasarea de ecoinsule inteligente, pe platformele plurifamiliale de depozitare din cartierele de blocuri. După o săptămână de utilizare experimentală pe platforma 201, sistemul a devenit accesibil și locatarilor arondați la platformele 204, 205 bis și 207 din administrarea Brai-Cata.

”Din punct de vedere tehnic, toate cele 11 ecoinsule care se află în administrarea noastră sunt funcționale. Pentru trei din acestea au fost distribuite deja toate cartelele de acces, iar pentru a patra, distribuirea cartelelor este în curs. Sperăm ca în cel mult două săptămâni să fie accesibile toate. În fiecare caz, după distribuirea cartelelor, vom prelua toate celelalte containere de pe platformele respective de colectare, astfel încât depozitarea să se facă exclusiv prin intermediul ecoinsulelor. Facem apel la utilizatori să aștepte câteva secunde după ce aparatul citește cartela, pentru că identitatea utilizatorului  este căutată de sistemul electronic în baza de date, iar acest lucru durează câteva clipe. Abia după confirmarea faptului că abonatul este arondat platformei respective se vor deschide, pe rând, fantele de depozitare dorite. După depozitare fantele se închid singure, deci nu mai sunt necesare alte operațiuni”, a declarat managerul general al Brai-Cata, Bogdan Constantinescu.

În zonele administrate de societatea de salubrizare Brai-Cata vor funcționa în total 11 sisteme de colectare inteligente, care urmează să fie puse în funcțiune, rând pe rând, în perioada următoare, până la Paște. Fiecare insulă de acest fel are șase guri de încărcare, câte trei pentru deșeul menajer și câte una pentru fracțiile reciclabile: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă.

Platforma ecologică este prevăzută cu un scaner pentru carduri, guri de încărcare comandate de asemenea de un receptor tactil și un calculator care recunoaște cardul și ține evidența utilizatorilor, precum și a tipului de deșeu depozitat. Gurile de încărcare sunt de 4 culori, fiecare reprezentând o fracţie de deşeu: albastru pentru hârtie/carton, galben pentru plastic/metal, verde pentru sticlă și negru pentru deșeul menajer.

Accesul la platforma informatizată este asigurat prin intermediul unui card distribuit de operatorul de salubrizare, cu ajutorul administrației imobilului, câte unul pentru fiecare gospodărie arondată ecoinsulei.

Obiectivul insulelor ecologice informatizate este de a colecta și reintroduce în circuitul de producție o cantitate cât mai mare de materiale reciclabile, de a scădea semnificativ cantitatea de deșeuri reziduale depozitate în final la groapa de gunoi a orașului și de a asigura un spațiu mult mai salubru în zona acestor platforme.

Cardul este alocat unei singure platforme (ecoinsule) şi are ca obiectiv identificarea utilizatorului care foloseşte platforma şi activarea ecoinsulei, astfel încât cetățenii arondați să aibă acces la gurile de încărcare.

–––––––––

Iată cum se va proceda:

–––––––––

– Deşeurile trebuie precolectate separat, în saci menajeri, înaintea depozitării la platformă, urmând să fie „predate” ECOINSULEI folosindu-se gura de încărcare corespunzătoare fracţiei respective.

– ECOINSULA are un panou central informatizat, numit panou de gestiune al ecoinsulei. În momentul în care utilizatorul apropie cardul de cititorul optic prezent pe acest panou, gurile de încărcare se vor debloca.

– Ulterior, prin apropierea mâinii de senzorul de proximitate prezent pe fiecare gură de încărcare, utilizatorul va deschide gura sau gurile de încărcare de care are nevoie și va introduce sacul cu deşeuri în gura de încărcare corespunzătoare fracţiei, urmând să primească o confirmare electronică (un semnal sonor) de finalizare a utilizării.