BRAI-CATA S.R.L. solicită Primăriei Deva anularea proceselor verbale de contravenție și respectarea obligațiilor legale, din partea autorității locale, pentru menținerea unui municipiu curat

Ca urmare a proceselor verbale de contravenție emise de Primăria Deva prin Direcția Poliția Locală Deva în data de 09.09.2022 (în total nouă procese verbale) și în data de 12.09.2022 (alte nouă procese verbale) precum si a celor apărute in mass-media, compania de salubritate BRAI-CATA S.R.L., în calitate de operator al serviciului de colectare si transport deșeuri municipale pentru zona 3 Centru/ Bârcea Mare, județul Hunedoara, în urma verificărilor zilnice efectuate în teren, coroborate cu înscrisurile din procesele verbale, a constatat că faptele descrise în procesele verbale menționate sunt în contradicție cu realitatea din teren și solicită autorităților locale anularea documentelor de contravenție și respectarea obligațiilor legale, pentru menținerea unui municipiu curat

Potrivit adresei oficiale pe care operatorul de salubritate BRAI-CATA S.R.L. a transmis-o către Primăria Municipiului Deva și ADI SIGD Județul Hunedoara, cu referire la procesele verbale de contravenție încheiate în datele de 9 și 12 septembrie 2022 societatea, în calitate de lider al asocierii BRAI-CATA S.R.L. – TED TRANS S.R.L. și operator al serviciului de colectare și transport deșeuri municipale pentru zona 3 Centru/ Bârcea Mare (contract nr. 1760/27.11.2018), în urma verificărilor zilnice efectuate în teren, coroborate cu înscrisurile din procesele verbale, a constatat că faptele descrise în procesele verbale menționate sunt în contradicție cu realitatea din teren.

„În acest sens menționam că BRAI-CATA S.R.L. prestează serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale de pe raza UAT Deva, la toate punctele de colectare înscrise în procesele verbale, în intervalul orar 06.00 – 18.00, zilnic. Din documentele pe care la deținem, precum și din documentele prezentate de agenții constatatori ai Poliției Locale Deva, se poate stabili cu mare ușurință că faptele înscrise în procesele verbale nu pot fi atribuite subscrisei societăți. Astfel, vă prezentăm in continuare argumentele:

  1. Deșeurile înscrise nu sunt conforme, – BRAI-CATA S.R.L. nu are dreptul și nici obligația de a colecta deșeuri din construcții și demolări, deșeuri vegetale, deșeuri stradale precum și alte categorii de deșeuri pentru care BRAI-CATA S.R.L. nu are competențe și autorizări și nici deșeuri care exced contractul de delegare și actele adiționale încheiate ulterior. Aceste deșeuri au fost generate și abandonate de persoane fizice și juridice care în mod repetat încalcă prevederile legale în vigoare cu privire la gestionarea deșeurilor și care sunt încurajate de lipsa măsurilor pe care Primăria Deva refuza să le impună prin monitorizare și sancționare conform legii.
  2. Deșeurile înscrise nu sunt depozitate în containerele cu care sunt dotate punctele de colectare. Se poate observa cu ușurință din documentele menționate mai sus că, în multe cazuri, aceste containere sunt goale, dovadă a faptului că serviciul a fost prestat pentru categoriile de deșeuri conform programelor de colectare, înainte de prezența agentului constatator sau, în caz contrar, că serviciul a fost prestat în intervalul orar de colectare, după vizita agentului constatator.
  3. BRAI-CATA S.R.L., în îndeplinirea propriilor obligații contractuale, colectează din deșeurile abandonate deșeuri pentru care este licențiată. Însă, pentru îndeplinirea acestor obligații, Primăria Deva are de asemenea obligația de a respecta prevederile stipulate la art. 4 pct. 5 din Legea 101/2006: “Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale”.

În acest sens vă comunicăm că, deși BRAI-CATA S.R.L., în încercarea de a-și îndeplini propriile obligații, a comunicat către Primăria Deva, prin adresa nr. 9933/18.08.2022 transmisă către Primăria Deva în data de 18.08.2022, propunerea de act adițional pentru colectarea deșeurilor licențiate din deșeuri abandonate, până la data prezentei nu am primit nici un răspuns de la Primăria Deva.

  1. Suplimentar, față de cele menționate la pct. 3, deși BRAI-CATA S.R.L., în îndeplinirea propriilor obligații, a demarat din data de 19.08.2022 colectarea deșeurilor municipale licențiate din deșeuri abandonate, la această dată încă este în așteptarea semnăturilor de confirmare pentru ultima parte a serviciilor prestate, pe care angajatul Primăriei Deva însărcinat cu această activitate refuză să le semneze, deși prin adresa Primăriei Deva nr. 90894/15.09.2022 ați solicitat ridicarea deșeurilor menajere abandonate de pe raza municipiului Deva fără a menționa punctual amplasamentele de colectare și volumul estimativ. De asemenea, conform art. 16 din contractul de delegare nr. 1760/27.11.2018 modificat prin actul adițional nr. 2 “delegatul trebuie să colecteze contra-cost deșeurile abandonate precum și cele provenind de la evenimente speciale, conform legii și la cererea Delegatarului. Facturarea pentru această prestare se face către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia s-au colectat deșeurile abandonate sau unde a avut loc evenimentul special”.
  2. Situația deșeurilor abandonate pe raza UAT Deva este agravată de lipsa măsurilor pe care Primăria Deva are obligația să le impună, în sensul că există cantități foarte mari de deșeuri abandonate, în special la platformele plurifamiliale. Vă reamintim aici că:

– în conformitate cu contractul de delegare, UAT Deva trebuia să aibă la această dată un număr de platforme plurifamiliale dublu față de cel existent;

– platformele plurifamiliale nu sunt conforme (nu sunt racordate la rețeaua de canalizare, nu sunt dotate cu sisteme de supraveghere video);

– prin neîndeplinirea obligațiilor Primăriei Deva se permite utilizarea platformelor plurifamiliale în alte scopuri decât cele pentru care au fost create, fapt ce duce la supraaglomerarea lor;

– lipsa centrelor de aport voluntar pentru preluarea deșeurilor, inclusiv a celor din construcții, demolări și a celor voluminoase.

         Vă informăm că datorită acestor cantități mari de deșeuri abandonate, activitatea de colectare necesită o analiză în detaliu, necesită timp și – foarte important – necesită implicarea Primăriei Deva ca instituție abilitată pentru menținerea unui municipiu curat.”, au scris reprezentanții companiei, în documentul transmis autorităților.

În încheiere, compania BRAI-CATA S.R.L.  a solicitat Primăriei Deva să dispună cu celeritate anularea proceselor verbale de constatare menționate, să aplice toate măsurile care se impun, inclusiv sancționarea celor responsabili pentru abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate, cu aplicarea de amenzi pentru persoane fizice de la 10.000 de lei până la 20.000, iar pentru persoane juridice de la 50.000 la 70.000 lei amendă contravențională.