Brăila – noiembrie , 2019.
Compania BRAI-CATA SRL, în calitate de delegatar al Contactului de Delegarea Gestiunii Serviciului de Salubrizare Municipiul Brăila, nu este de acord cu autoritățile locale a municipiului Brăila, care au hotărât prelungirea măsurii privind diminuarea sectorului de activitate prin preluarea operațiunii de colectare și transport a deșeurilor menajere din gospodăriile individuale pentru o perioada de 6 luni, începând cu data de 04.11.2019, precum si preluarea de către alt operator a unei alte zone din sectorul nostru de activitate începând cu data de 01.11.2019.
„Regulamentul de salubritate actual nu a fost modificat conform OUG 74/2018 cu modificările ulterioare, respectiv implementarea instrumentului ”plătește pentru cat arunci” in conformitate cu lit e), implementarea contribuției pentru economia circulara in conformitate cu lit g), h) si i), implementarea tarifelor distincte – un tarif pentru deșeuri reciclabile si un tarif pentru alte tipuri de deșeuri – in conformitate cu lit c) si f). In Regulamentul de salubritate actual sunt niște inadvertente care ne fac pe noi – si nu numai pe noi, pe orice operator de salubritate care ar presta – sa-si facă imposibila partea de sortare si de reducere la depozitare, respectiv art 25, art 33.11- este interzisă descărcarea vehiculelor de transport a deșeurilor de orice tip in vederea stocării temporare a acestora, indiferent daca este vorba de deșeuri menajere, asimilabil, reciclabile, colectate din punctele de colectare aferente blocurilor de locuințe, pe orice amplasament folosit sau aparținând operatorului de salubritate, acestea fiind obligatoriu predate depozitului de la Muchea, centrelor de valorificare. Pana in prezent Primăria Brăila nu ne-a indicat locațiile unde sa predam deșeurile reciclabile colectate de la punctele de colectare”, a declarat managerul general al companiei BRAI CATA SRL.
Compania BRAI CATA SRL amintește autorității locale prevederile art. 14 lit. f și lit. g din contract, care arata ca aveți obligația de a nu- l tulbura pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de delegare și de a nu modifica în mod unilateral acest contract în afara de cazurile prevăzute expres de lege și de contract.
Atenționăm ca măsura dispusa, de diminuare a activității companiei Brai Cata, este contrara legii și abuziva si va aducem la cunoștința ca am demarat sesizări către instituțiile abilitate în a aprecia asupra legalității și temeiniciei acesteia.
Primăria Brăila nu a achitat prestare serviciilor
Menționăm faptul ca Primăria Brăila înregistrează un sold neachitat fata de SC BRAI-CATA SRL de aproximativ 2.500.000 lei, ultima confirmare de sold fiind la data de 08.10.2019 pentru suma de 1.900.000 lei conform document anexat, reținând sume in mod abuziv din toate facturile emise pentru colectare si transport deșeuri municipale de la populație din perioada 2015-2018. Primăria Brăila nu a achitat nici o factura reprezentând servicii de colectare si transport deșeuri municipale de la populație si curățenie cai publice prestate de către societatea noastră din perioada 16.08.2019 -15.10.2019
Mai mult, Primăria Brăila a refuzat orice majorare a tarifelor pentru salubritate stradala pana in luna iulie 2019, fiind aplicabile pana la acea data tarife aprobate in anul 2010, societatea noastră înregistrând pierderi foarte mari din aceasta activitate datorita majorării salariului minim pe economie din 2010 pana in prezent si crestarea tuturor cheltuielilor de operare pentru a acoperi pierderile suferite de ECO SA- SOCIETATEA PRIMARIEI. PRIMARIA BRAILA A MAJORAT CAPITALUL SOCIAL UNILATERAL AL SC ECO SA totodată folosind bani publici pentru retehnologizarea acestei societăți in timp ce societatea noastră a trebuit sa suporte integral aceste pierderi si sa își achiziționeze singura mijloace de colectare moderne, in loc sa aprobe tarife reale pentru prestațiile efectuate.
Compania BRAI CATA SRL asigura brăilenii de buna colaborare si disponibilitate la dialog si atenționează Primăria Brăila, încă odată, ca de situația creata sunteți direct răspunzător datorita neaplicării prevederilor legale din OG 74/2018, cu modificările si completările ulterioare, si neachitarea in totalitate a serviciilor prestate si confirmate.
Conducerea societății BRAI CATA SRL