BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate în zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD.

Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum și cu unitățile administrativ teritoriale.

În ultima perioada au fost mai câteva declarații si acțiuni ale reprezentanților primăriilor Deva, Hunedoara, Orăștie si Hațeg. Față de acțiunile si declarațiile respective, transmitem întregii comunității căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale și legale pentru toți clienții săi și invită unitățile administrativ teritoriale și persoanele fizice și juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părțile implicate – societate salubrizare, generator de deșeuri, unitate administrativ teritoriala – să-și respecte obligațiile prevăzute în legislația specifică și contractele din care fac parte.

PRELUARE http://hunedoaralibera.ro/1comunicat-societatea-brai-cata-isi-respecta-obligatiile-contractuale-si-legale-pentru-toti-clientii-sai/